Svensk Röranalys

Styrelsen

 
Företaget
Personal
Ledningssystem
GDPR
Kvalité och miljö
Aktuellt
Lediga tjänster

Ivan Friström

Styrelseordförande sedan 2019. Född 1984. Delägare i Svensk Röranalys och arbetar där som produktionschef.

Pierre Skelander

VD och styrelseledamot sedan 2020. Delägare i Svensk Röranalys där han anställdes 2004. Född 1985. 

Jonas Alkesjö

Ledamot sedan 2018. Född 1988. Arbetar som produktionsansvarig på Svensk Röranalys.

Eva Liljeros

Ledamot sedan 2018. Född 1961. Vice VD på  Svensk Röranalys.

Sök medarbetare

Aktuellt