Svensk Röranalys

Kanaltätning med Aeroseal

 
Ny ventilation
Service & underhåll
OVK
Paketlösningar
Kanaltätning med Aeroseal

Åtgärdar läckande ventilation

I Procella har vi tecknat ett samarbetsavtal med Conduct Air som innebär att vi säljer in Aerosealtekniken. 


Aeroseal är en världsunik teknik för tätning från insidan av redan installerad luftkanalsystem. Den patenterade Aeroseal-processen erbjuder ett snabbt och effektivt sätt att täta luftkanalsystem så att den erforderliga lufttäthetsklassen, eller en energieffektivisering uppnås – utan dyra ingrepp i system och byggnad.

Aeroseal är ett vattenbaserat tätningsmedel som omvandlas till en luftburen dimma av aerosoliserat tätningmedel när det exponeras för varm tryckluft.
De aerosoliserade partiklarna sprids i hela kanalsystemet med hjälp av skapat tryck. Partiklarna omvandlas till en elastisk tätningsmassa där otätheter finns och kan täta hål och spalter på upp till 1,5 cm oavsett kanalens materialtyp.

Aeroseal är snabbt och effektivt. Under en dag kan stora kanalareor tätas under rätt förutsättningar. De tätade kanalerna tål ett tryck på 2000 Pa och kan tas i 
drift två timmar efter utförd tätning. Aeroseal tätningsmedel uppfyller svenska krav för ofarlighet.

Sök medarbetare

Aktuellt