Svensk Röranalys

Företaget

 
Företaget
Personal
Ledningssystem
GDPR
Kvalité och miljö
Aktuellt
Lediga tjänster

Procella Ventilation startade 1990 och inriktar sig i huvudsak på uppdrag i storstockholm. I företaget finns över 30 års erfarenhet av såväl stora som små ventilationsentreprenader, konsultation, konstruktion och projektering. 

Under senare år har företaget varit mycket verksamt inom nyproduktion. Den marknaden har nu bromsat in och för Procella vi anpassar oss till ändrade förutsättningar. 

2018 blev vi ett dotterbolag till Svensk Röranalys AB.  Tillsammans med Röranalys ska vi nu växa på servicesidan.  Vi ska samverka och hitta lösningar som för våra respektive kundområden ska bli både kostnads- och tidseffektiva. 

I mångt och mycket liknar Procella och Röranalys varandra. Den tekniska kompetensen är hög och ambitionen att hålla god servicenivå en ledstjärna. Men Röranalys har kommit lite längre i organisation och struktur, något som vi nu drar nytta av. Man behöver ju inte uppfinna hjulet två gånger...

Sök medarbetare

Aktuellt