Svensk Röranalys

Ledningssystem

 
Företaget
Personal
Ledningssystem
GDPR
Kvalité och miljö
Aktuellt
Lediga tjänster

I Procella Ventilation pågår just nu ett arbeta att integrera vårt ledningssystemen tillsammans med moderbolagets - Svensk Röranalys. 

Vårt mål är precis det samma som Svensk Röranalys - vi ska sträva efter en stabil ekonomi, ta ett socialt ansvar för att arbetsplatsen både är fysiskt och psykiskt godtagbar samt värna miljön. Procellas framtid ska vara lång och ekonomiskt hållbar och vi ska uppfattas som det ”trygga företaget”. 

Kvalitet

Vi jobbar hårt med vårt kvalitetsarbete och vi är ISO-certifierade enligt ISO9001 (kvalité) och ISO14001 (Miljö).

Socialt ansvar

Genom bland annat arbetsmiljöpolicy, alkohol- och drogpolicy och goda rutiner vid rehabilitering blir arbetsplatsen trygg för våra anställda.

Uppförandekod

Vår uppförandekod beskriver vårt sätt att arbeta och syftar till att alla i företaget kunna fatta beslut och vidta åtgärder baserade på samma värderingar. Du kan ladda ned den från länken här bredvid.

Medlemskap

Vi är medlemmar i bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen och har kollektivavtal med Byggnads och Unionen.

Sök medarbetare

Aktuellt