Svensk Röranalys

Nyproduktion

 
Nyproduktion
Utveckling

Luften i en lägenhet eller lokal där människor ska vistas behöver bytas ut kontinuerligt. Ventilationssystemet ska föra in tillräcklig mängd uteluft och transportera bort föroreningar och hälsofarliga ämnen. 

Det är viktigt att från början välja rätt utformat ventilationssystem för att slippa framtida problem. Dagens byggnation kräver också bra energiprestanda och energieffektiva byggnader. 

Vi har stor erfarenhet av nyproduktion och har varit med och konsulterat och installerat ventilation i flera av storstockholms nya bostadsområden. Det rör sig om ventilation i både småhus, lägenheter och lokaler. Just nu finns vi med i projekt i Tensta, Tyresö, Haninge och Älta.

Sök medarbetare

Aktuellt