Svensk Röranalys

Service & underhåll

 
Ny ventilation
Service & underhåll
OVK
Paketlösningar
Kanaltätning med Aeroseal

Kanalrengöring

Vi rengör samtliga kanaler och don, inklusive den så kallade imkanalen där fett och annat uppstår vid matlagning. Vi rengör aggregat, och utför en funktionskontroll av både aggregat och fläktar. Vi byter filter samt mäter luftflödet för att säkerställa rätt cirkulation. Genom en kanalrengöring får man – förutom rena ventilationskanaler – en förbättrad kvalitet på luften genom tillförsel av mer friskluft och bortförsel av skämd luft.

En kanalrengöring ger ett mer driftsäkert ventilationssystem och minskar risken för hälsoproblem som kan uppstå vid dålig ventilation. Då vi tillbringar stora deltar av vår tid inomhus är det viktigt att kanalsystemen hålls fria från föroreningar.

Injustering

Ett optimalt ventilationssystem ska inte bara vara rengjort utan också rätt injusterat. Omsätts luften tillräckligt i rummet i förhållande till antalet brukare? Är luftomsättningen för låg eller är den så hög att det ”slösas” luft? För att säkerställa att luftflödena är korrekta gör vi luftmätningar och justerar sedan ventilationen. Slutresultatet ska landa i ett behagligt inomhusklimat utan känsla av drag och hela fastigheten mår bättre. 

Vi dokumenterar detta med ett luftflödesprotokoll, där de nya injusterade värdena framgår. Protokollet visar att ventilationen har skötts i fastigheten, vilket är husägarens ansvar. 

Sök medarbetare

Aktuellt